Jdi na obsah Jdi na menu

Ivana Rousková - názor na fungování sociálních a zdrav.služeb v Řepích

31. 5. 2014

Žiji v této městské části již téměř dvacet let a sleduji postupné zlepšování celkové úrovně, rozsahu i spektra sociálních a zdravotních služeb. Zrovna tak se zlepšuje kvalita těchto služeb. V naší komunitě máme několik klubů seniorů, z nichž některé jsou velmi aktivní. Utkávají se, soutěží, mají své webové stránky. Klubům se dostává značné podpory činnosti od Městské části. Senioři jezdí na výlety, studují jazyky v kursech, navštěvují hodiny plavání či cvičení s lektorkou, půjčují si knihy v knihovně Centra sociálně zdravotních služeb. Chtějí-li být počítačově gramotní, mohou se vzdělávat v kursech poskytovaných zcela zdarma s grantovou podporou. A je o tyto kursy velký zájem. V obci nežijí však jen senioři samostatní, zdraví a akceschopní. Je tu i mnoho seniorů, kteří trpí různými onemocněními, která je omezují v pohybu, sebepéči, v psychických či smyslových schopnostech. V důsledku toho se tito nemocní stávají závislými na péči rodiny či náhradní instituce, žádají péči sociálních a zdravotních pracovníků. Pokud se stanou natolik závislými, že nemohou vycházet z domova, je jim poskytována péče v domácnosti. Pečovatelské úkony si žadatelé korigují sami dle své úvahy, zdravotní úkony jsou poskytovány na základě žádosti obvykle praktického lékaře. Péče je doplněna o sociální poradenství. Domácí zdravotní péče na území Městské části se trvale rozvíjí a zvyšuje se počet ošetřených klientů. Z mého pohledu je tu stále nedostatek péče o pečující rodinné příslušníky, kteří se v domácnosti dlouhodobě starají o těžce nemocné, ležící blízké osoby. Je to péče velmi náročná, vyčerpávající, mnohdy devastuje rodinné vztahy, přináší mnoho utrpení a obětí. Těmto lidem by mělo být věnováno více péče než je dnes běžné. Zaslouží si celý plat, vždyť pečují celodenně, často bez vystřídání měsíce a měsíce, bez možnosti léčby vlastního onemocnění, nemá-li je kdo v péči vystřídat a nechtějí-li umístit svého nemocného do lůžkového zařízení. Je to třeba v případě, kdy s tím nemocný nesouhlasí nebo má rodina strach, že to bude jejich nemocnému ke škodě, že to zhorší jeho onemocnění. Většinou tak usuzují z předchozích zkušeností s hospitalizací. I přes možnost respitní péče - umístění nemocného na kratší dobu na ústavní sociální lůžko, zdaleka není situace rodin vyřešena. Je tu množství problémů finančních, sociálních a dalších. Pečující osobou se většinou stává žena v předdůchodovém věku, která se již těžko může vrátit na původní pracovní místo, má sama zdravotní problémy, má nedostatek financí i přes sociální dávky poskytované na péči o nemocnou osobu. Řeší potíže, jak bezbariérově upravit byt, jak sehnat vhodné kompenzační pomůcky. Mnohé rodiny nejsou v přiměřené době informovány, jak o svého nemocného správně pečovat, aby se nemoc nezhoršovala, aby nedocházelo ke zbytečným poškozením. Lze tomu předejít větším zájmem lékařů o tyto těžce nemocné a hlavně informovaností veřejnosti. Domácí zdravotní péče může tyto služby poskytnout. Také se nabízí otázka, zda by nebylo vhodné zájemce z řad pečujících rodinných příslušníků školit v kursu, například v péči o ležícího nemocného, a zároveň po dobu kursu poskytnout pro nemocnou osobu péči osobního asistenta. Nicméně lze říci, že na území Městské části je spolupráce s lékaři a nejen praktiky na dobré úrovni. Jsou vybudovány vztahy mezi jednotlivými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, poskytovatelé o sobě navzájem vědí a informují žadatele o péči zároveň o dalších možnostech využívání služeb. Sociální a zdravotní služby se však netýkají jen starších a nemocných občanů. Žijí zde rodiny s dětmi, kterým je umožněno setkávat se v mateřském centru, využívat polyfunkční zahrady. Pro děti a mládež funguje nízkoprahový klub s bohatou nabídkou činností. Nalezneme zde také sociální poradny, poradnu pro závislé na alkoholu a návykových látkách a jejich blízké, doplněnou o telefonickou krizovou linku. Je potěšující, že zastupitelstvo se vážně zabývá myšlenkou na vybudování domu s pečovatelskou službou na území Městské části Prahy 17. Mnoho občanů po tomto typu sociálního zařízení již dlouho volalo. Pokud se projekt podaří prosadit, bude deficit tohoto druhu péče v naší komunitě odstraněn.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář